TOP5
木目金訂婚鑽戒

木目金訂婚鑽戒

查看我們排名前五的木目金訂婚鑽戒,所有杢目金屋婚戒均使用來自延續了400年的日本傳統工藝技術製作。

價格會根據設計材料的不同而不同,比如 金屬組合, 設計款式, 主鑽, 側鑽等等。
您可以通過以下參考找到你喜歡的設計,並向我們 獲取免費報價。


Mokumegane Engagment ring Sakura-Ichirin

1. 一翦櫻Sakura-Ichirin訂婚鑽戒

MOkumegane ENgagment ring Beni-Sakura

2. 紅櫻Beni-Sakura婚戒

Mokumegane Engagment ring Mokume-Tsumugi

3. 木紋織Mokume-Tsumugi婚戒

Mokumegane Engagment ring Sakura-Gokoro

4. 櫻心Sakura-Gokoro婚戒

Mokumegane Engagment ring Koi-Kaze

5. 戀風Koi-Kaze婚戒


回到訂婚鑽戒首頁;